Galvada
Image default
Dienstverlening

Een ziektekostenverzekering bij Salland

Graag zetten we de voordelen van de Salland tandverzekering voor u op een rij:

· de verzekering is los af te sluiten naast de basis ziektekostenverzekering;

· met deze verzekering krijgt u de gangbare behandelingen van zowel tandarts als orthodontist (tot 18 jaar) vergoed;

· ook van de zogenoemde techniekkosten wordt een groot deel vergoed;

· de periodieke controle wordt helemaal vergoed;

· andere behandelingen worden voor 75% vergoed tot een van te voren vastgesteld bedrag;

· voor beugels voor kinderen geldt een jaarlijkse vergoeding en dus niet in één keer het totale bedrag.

Er zijn drie verschillende tandartsverzekeringen om uit te kiezen: TandExtra, TandTop en TandPlus. In het Salland vergoedingenoverzicht op de website kunt u zich oriënteren. De verzekeringsvoorwaarden staan er ook vermeld. Als u een tandverzekering afsluit zijn uw kinderen tot de leeftijd van 18 jaar kosteloos meeverzekerd.

100% acceptatie basiszorgverzekering

De basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor de meest belangrijke zorgkosten. Denkt u dan aan zorgverlening door een huisarts, specialistische medische zorg, diverse medische hulpmiddelen, sommige geneesmiddelen, zorg door een verloskundige en kraamzorg. Volwassenen krijgen tandartskosten niet vergoed uit de basisverzekering, kinderen tot 18 jaar wel. Woont u in Overijssel of Gelderland? Dan kunt u rekenen op een naturaverzekering Salland. Wij discrimineren niet op leeftijd of gezondheid en zullen u altijd voor de basisverzekering accepteren.

 

Op de Salland zorgverzekeringskaart ziet u wat de basisverzekering globaal inhoudt. De Rijksoverheid bepaalt ieder jaar opnieuw welke zorgkosten wel- en niet onder de basisverzekering vallen.

Zo kunt u concluderen dat bijvoorbeeld zorg in het alternatieve circuit en cosmetische ingrepen niet onder de dekking van de basisverzekering vallen. Kosten voortkomend uit wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg, een ziekenhuisopname en fysiotherapeutische behandelingen worden, soms deels, wel vergoed. Ook als u op vakantie bent geldt de basis ziektekostenverzekering. Hierbij wordt altijd gekeken naar wat de betreffende behandeling in Nederland zou kosten. Wilt u meer informatie over een zorgverzekering bij Salland? Neem dan contact op met een van de medewerkers of kijk op de website.

Voor meer info : Een ziektekostenverzekering bij Salland